Utveckling

Ett av UK:s uppdrag är att se till att klubbens ledare och aktiva medlemmar, i de olika kommittéerna, får den externa utbildning som behövs. Detta sker vanligtvis via HGDF:s och SISU:s utbildningsprogram.
Är du intresserad av att hjälpa till i UK eller har frågor angående utbildningar, hör av dig till någon i styrelsen.

I utvecklingskommittén (UK) ingår även Ban- och Etik-, Regel och handicapkommittén, vilka Lars Backner respektive Tommy Gustavsson ansvarar för.


För UK
Tobias Ekeroth