TT-golfen 2019-04-09

Slinga: röd-gul
Antal deltagare: 11
Antal pristagare: 2

 Plac

Namn

Res

Shcp

Hcp

Anmärkning

1

Olle Lejon

70

23

21,7

Sänkning

2

Boel Blücher

72

23

20,6

3

Åse-Marie Nilsson

72

24

22,3

4

Nils-Ander Nilsson

73

15

14,5

5

Ulf Salomonson

73

27

25,4

6

Curt Fridlund

76

20

18,7

7

Torbjörn Frölich

78

15

14,1

8

Ethel Lejon

78

19

17

9

Östen Gustafsson

78

24

22,2

10

Christer Nilsson

82

18

16,7

11

Sven Arn Svensson

85

19

17,9

       VIKTIGT ATT

       NI SIGNERAR

       SCOREKORTET!