TT-golfen 2018-11-13

Slinga: blå-röd
Antal deltagare: 21
Antal pristagare: 5

Plac
 Namn
 Res
 Shcp
 Hcp
 Anmärkning
1
  Inge Gamming
70
16
15,4
  Sänkning
2
  Jan Bergdahl
71
11
11,0

3
  Lars-Göran Sohlberg
74
12
11,6

4
  Jörgen Friberg
74
17
16,3
  Sista 9
5
  Ethel Lejon
74
17
15,2

6
  Sven Arne Svensson
75
18
17,5

7
  Olle Lejon
76
22
20,4

8
  Mats Larsson
77
13
13,0

9
  Jan Sjöberg
80
14
13,8

10
  Lars-Erik Larsson
80
16
14,5

11
  Christer Nilsson
80
17
16,0

12
  Alf Petersson
80
23
21,7

13
  Åse-Marie Nilsson
80
24
21,7

14
  Lennart Nineteg
82
14
13,4

15
  Jan-Åke Pettersson
83
13
13,1

16
  Östen Gustafsson
84
23
22,0

17
  Göran Nilsson
87
15
14,8

18
  Kjell Santesson
88
26
28,9

19
  Boel Blücher
89
23
20,7

20
  Birger Johansson
89
24
26,9

21
 Mona Sjöberg
89
26
23,4