TT-golfen 2018-11-08

Slinga: röd-blå
Antal deltagare: 16
Antal pristagare: 4

Plac
 Namn
 Res
 Shcp
 Hcp
 Anmärkning
1
 Jan Bergdahl 
71
11
11,0

2
 Jörgen Friberg
72
17
16,3

3
 Irene Andersson
73
25
22,9

4
 Lennart Nineteg
75
14
13,3

5
 Alf Petersson
75
23
21,7

6
 Åse-Marie Nilsson
75
24
21,7

7
 Sven Arne Svensson
78
19
18,4

8
 Lars-Göran Sohlberg
79
12
11,6

9
 Olle Lejon
79
21
20,3

10
 Göran Nilsson
80
15
14,6

11
 Ethel Lejon
80
17
15,1

12
 Birger Johansson
82
24
26,9

13
 Gert Andersson
82
25
23,7

14
 Christer Nilsson
86
17
15,9

15
 Jan Sjöberg
87
19
13,8

16
Mona Sjöberg
89
26
23,4