TT-golfen 2018-08-09

Slinga: röd-gul
Antal deltagare: 23
Antal pristagare: 5

lac
 Namn
 Res
 Shcp
 Hcp
 Anmärkning
1
 Lennart Nineteg
68
14
13,3
 Sänkning
2
 Åse-Marie Nilsson 
69
24
21,8
 Sänkning
3
 Jörgen Friberg 
70
18
16,9
 Sänkning
4
 Agneta Löventorn  
70
23
21,0
 Sänkning
5
 Alf Petersson 
71
21
20,1

6
 Lars Backner
71
22
20,5

7
 Gudrun Jönne
71
38
34,5

8
 Rolf Andreasson
72
8
11,3

9
 Jan Bergdahl
73
10
10,3

10
 Olle Lejon
73
19
18,2
 Årets MTT-mästare. GRATTIS!
11
 Bodil Gustavsson
73
32
29,5

12
 Ethel Lejon
74
15
13,4

13
 Curt Fridlund
75
17
16,5

14
 Margareta Svensson
75
19
17,6

15
 Christer Gustavsson
75
20
18,9

16
 Boel Blücher
75
22
20,4

17
 Eva Bergdahl
76
28
25,7

18
 Östen Gustafsson
78
24
22,8

19
 Kent Hansson
79
23
21,4

20
 Per-Ola Lindström
81
23
21,3

21
 Jon Michelsen
81
24
22,2

22
 Birgitta Danielsson
83
26
23,7

23
 Christer Nilsson
85
16
15,7