TT-golfen 2018-07-24

Slinga: röd-blå
Antal deltagare: 26
Antal pristagare: 6

Plac
 Namn
 Res
 Shcp
 Hcp
 Anmärkning
1
  Göran Nilsson
64
19
17,8
 Sänkning
2
  Kerstin Persson
67
31
28,8
 Sänkning
3
  Jan Bergdahl
69
11
10,7
 Sänkning
4
  Nils-Anders Nilsson 
69
15
14,6
 Sänkning
5
  Kristina Lindström
69
30
27,9
 Sänkning
6
  Hans-Inge Larsson
70
12
12,1
 Sänkning
7
  Kjell-Arne Svensson
70
18
17,3
 Sänkning
8
  Inger Ottosson
72
31
28,3

9
  Bodil Gustavsson
72
33
30,4

10
  Lennart Nineteg
73
13
13,1

11
  Agneta Löventorn
73
23
20,8

12
  Jon Michelsen
73
24
23,0
 Sista 9
13
  Åse-Marie Nilsson
73
24
21,5

14
  Eva Bergdahl
74
28
25,7

15
  Lars-Göran Sohlberg
75
11
10,9

16
  Christer Nilsson
75
17
16,6

17
  Lennart Danielsson
76
15
14,6

18
  Margareta Wiedesheim
76
27
24,3

19
  Gro Michelsen
76
33
30,4

20
  Mats Lindström
77
30
27,8

21
  Östen Gustafsson
79
24
22,9

22
  Ulf Salomonson
79
25
23,1
  Sista 9
23
  Kjell Santesson
79
25
28,1

24
  Christer Gustavsson
81
20
18,8

25
  Holger Wolrath
82
22
20,7

26
  Lena Wiknertz
85
36
33,0