TT-golfen 2018-07-05

Slinga: röd-blå
Antal deltagare: 30
Antal pristagare: 7
 
Plac
 Namn
 Res
 Shcp
 Hcp
 Anmärkning
1
 Östen Gustafsson  
64
27
25,6
 Sänkning       Sista 9
2
 Kenth Engvall
64
27
25,1
 Sänkning
3
 Ethel Lejon
69
17
14,8
 Sänkning
4
 Rolf Andreasson
70
8
11,6
 Sänkning
5
 Holger Wolrath
71
22
20,4

6
 Mariann Nilsson
71
29
26,2

7
 Jörgen Friberg
72
17
16,7

8
 Sven Arne Svensson
72
18
17,5

9
 Jan Bergdahl
74
11
10,4

10
 Göran Nilsson
74
18
17,6

11
 Christer Nilsson
74
19
18,4

12
 Birger Johansson
74
22
25,1

13
 Åse-Marie Nilsson
74
23
21,4

14
 Kent Hansson
74
24
22,7

15
 Kerstin Persson
74
31
28,7

16
 Stellan Berggren
75
20
23,4

17
 Curt Fridlund
75
21
19,7

18
 Ulf Salomonson
75
24
23,0

19
 Kristina Lindström
75
31
28,4

20
 Jon Michelsen
76
24
21,8

21
 Hans-Inge Larsson
77
12
12,2

22
 Olle Lejon
77
21
20,3

23
 Gro Michelsen
77
35
31,9

24
 Lennart Nineteg
78
13
12,8

25
 Eivor Johansson
78
35
32,0

26
 Uno Grönkvist
79
23
25,7

27
 Lars-Erik Bard
81
27
24,9

28
 Eva Lydahl
83
29
26,5

29
 Arne Johansson
85
21
20,0

30
 Mats Lindström
85
30
27,7