TT-golfen 2018-07-03

Slinga: röd-blå
Antal deltagare: 33
Antal pristagare: 8

Plac
 Namn
 Res
 Shcp
 Hcp
 Anmärkning
1
  Nils-Anders Nilsson
69
16
15,2
  Sänkning
2
  Maria Claes
69
29
26,3
  Sänkning
3
  Kristina Lindström
69
31
28,9
  Sänkning
4
  Curt Fridlund
70
21
20,1
  Sänkning
5
  Kenth Engvall
70
27
25,5
  Sänkning
6
  Inge Gamming
71
14
13,9

7
  Kjell-Arne Svensson
71
18
17,1

8
  Birger Johansson
71
23
25,9

9
  Jan Bergdahl
72
10
10,3

10
  Jon Michelsen
72
23
21,8

11
  Åse-Marie Nilsson
73
23
21,4

12
  Östen Gustafsson
73
27
25,6

13
  Anders Elmgreén
75
11
10,7

14
  Anita Elmgreén
75
18
16,8

15
  Lennart Nineteg
76
13
12,7

16
  Ethel Lejon
76
16
14,7

17
  Christer Nilsson
76
19
18,3

18
  Jörgen Friberg
77
17
16,6

19
  Olle Lejon
77
21
20,2

20
  Uno Grönkvist
77
23
25,6

21
  Eva Lydahl
77
29
26,5

22
  Kent Hansson
78
24
22,6

23
  Gro Michelsen
78
35
31,9

24
  Erik Bromberg
79
20
18,9

25
  Kurth Augustson
79
25
23,9

26
  Göran Nilsson
80
18
17,5

27
  Ulf Salomonson
80
24
22,9

28
  Lena Wiknertz
80
36
33,0

29
  Irene Andersson
81
26
23,4

30
  Eivor Johansson
83
35
32,0

31
  Sven Arne Svensson
85
18
17,4

32
  Jörgen Sjöberg
86
24
22,2

33
  Gert Andersson
96

23,4