TT-golfen 2018-06-26

Slinga: röd-blå
Antal deltagare: 26
Antal pristagare: 6

Plac
 Namn
 Res
 Shcp
 Hcp
 Anmärkning
1
  Göran Nilsson
69
19
17,9
  Sänkning
2
  Curt Fridlund 
70
22
20,5
  Sänkning
3
  Anita Elmgreén
71
21
19,1

4
  Åse-Marie Nilsson
71
25
22,6

5
  Christer Nilsson
74
20
19,1

6
 Uno Grönkvist
74
22
25,4
  Sista 9
7
 Holger Wolrath
74
22
20,4

8
 Jan Bergdahl
75
10
10,2

9
 Erik Bromberg
75
20
18,9

10
 Ulla-Beth Wolrath
75
36
33,2

11
 Ulf Salomonson
76
24
22,9

12
 Gert Andersson
76
25
23,4

13
 Sven Arne Svensson
78
18
17,3

14
 Birger Johansson
78
23
25,8

15
 Jon Michelsen
78
24
23,0

16
 Kenth Engvall
78
27
25,4

17
 Gro Michelsen
78
35
32,3

18
 Boel Blücher
79
23
20,8

19
 Irene Andersson
80
26
23,4

20
 Anders Elmgreén
81
11
10,6

21
 Rolf Andreasson
82
8
11,5

22
 Lennart Nineteg
84
13
12,6

23
 Ethel Lejon
84
16
14,9

24
 Olle Lejon
85
21
20,1

25
 Arne Johansson
87
17
20,0

26
 Lars Lundblad
90
31
28,9