TT-golfen 2018-06-12

Slinga: röd-blå
Antal deltagare: 21
Antal pristagare: 5

Plac
 Namn
 Res
 Shcp
 Hcp
 Anmärkning
1
  Kent Hansson  
71
25
23,6
  Sista 9
2
  Alf Gunnarsson
71
25
23,7
  Sista 9
3
  Åse-Marie Nilsson
71
25
22,5

4
  Jon Michelsen
72
24
23,0

5
  Margareta Wiedesheim
73
28
25,3
  Sista 9
6
  Birger Johansson
73
28
25,8

7
  Hans-Inge Larsson
75
13
12,8

8
  Christer Nilsson
75
20
19,0

9
  Ulf Salomonson
76
24
22,9

10
  Mats Lindström
76
30
27,7

11
  Sven Arne Svensson
77
18
17,1

12
  Östen Gustafsson
77
28
25,8

13
  Gro Michelsen
77
35
32,3

14
  Jörgen Friberg
78
17
16,5

15
  Curt Fridlund
78
21
20,0

16
  Gert Andersson
78
25
23,4

17
  Ethel Lejon
80
18
16,3

18
  Bengt Tönsgård
83
21
19,6

19
  Olle Lejon
84
21
19,8

20
  Kristina Lindström
84
31
28,9

21
  Irene Andersson
89
26
23,4