TT-golfen 2018-05-08


Slinga: blå-röd
Antal deltagare: 22
Antal pristagare: 5

Plac
 Namn
 Res
 Shcp
 Hcp
 Anmärkning
1
 Åse-Marie Nilsson
  69  
   25  
 22,6 
  Sänkning
2
 Kristina Lindström
 70 
  32 
 29,4 
  Sänkning
3
 Jan Bergdahl
  71  
  12  
11,5  
 
4
 Birger Johansson
71
25
27,6

5
 Kent Hansson
76
25
23,2

6
 Rolf Andreasson
77
8
11,5

7
 Gro Michelsen
78
35
32,2

8
 Ulf Salomonson
79
24
22,6

9
 Curt Fridlund
81
21
19,9

10
 Jon Michelsen
81
24
22,9

11
 Christer Nilsson
82
21
19,5

12
 Östen Gustafsson
82
29
27,1

13
 Irene Andersson
84
26
23,1

14
 Hans-Inge Larsson
85
9
12,1

15
 Nils-Anders Nilsson
85
15
14,1

16
 Gert Andersson
85
21
20,3

17
 Bengt Tönsgård
86
21
19,5

18
 Mats Lindström
86
30
27,7

19
 Kerstin Persson
86
31
28,1

20
 Sven Arne Svensson
87
20
18,7

21
 Bodil Gustavsson
87
33
30,3

22
 Christer Gustavsson
91
19
18,4