TT-golfen 2018-04-19

Slinga: gul-blå
Antal deltagare: 20
Antal pristagare: 5

Plac
 Namn
 Res
 Shcp
 Hcp
 Anmärkning
1
 Jan Bergdahl
  73  
  12  
 11,4 
 
2
 Curt Fridlund
  73  
  22  
  19,7  
 
3
 Lennart Nineteg
  76  
  14  
  12,6  
 
4
 Roland Drott
76
15
13,4

5
 Birger Johansson
76
26
 27,6

6
 Jörgen Friberg
78
18
15,9

7
 Kristina Lindström
78
33
29,4

8
 Kenth Engvall
79
28
25,3

9
 Irene Andersson
80
26
22,8

10
 Ethel Lejon
80
20
17,6

11
 Kerstin Persson
80
32
28,1

12
 Christer Nilsson
81
21
19,1

13
 Gert Andersson
81
26
23,1

14
 Olle Lejon
82
22
19,9

15
 Agneta Johansson
82
28
24,3

16
 Yvonne Drott
82
35
31,5

17
 Åse-Marie Nilsson
84
25
22,2

   18
 Göran Nilsson
89
19
17,3

19
 Östen Gustafsson
89
30
26,8

20
 Ulf Salomonson
90
23
20,5