TT-golf 2019-08-22

Slinga: gul-blå
Antal deltagare: 17
Antal pristagare: 4

Plac
 Namn
 Res
 Shcp
 Hcp
 Anmärkning
1
  Jan Sjöberg 
74
18
16,5

2
  Uno Grönkvist 
74
28
25

3
  Lennart Nineteg 
75
14
13,2

4
  Sven Arne Svensson 
75
19
17,2

5
  Jan Bergdahl
78
13
11,5

6
  Christer Karlsson
78
22
19,6

7
  Torbjörn Frölich
79
17
15,2

8
  Åse-Marie Nilsson
79
24
20,6
9
  Kent Hansson
79
27
23,8

10
  Curt Fridlund
80
21
18,8

11
  Gun-Britt Hansson
80
32
28,6

12
  Rolf Andreasson
81
8
10,9

13
  Ulf Salomonson
81
28
24,8

14
  Christer Nilsson
84
17
15,7

15
  Kjell Santesson
84
29
29,6

16
  Östen Gustafsson
86
23
20,3

17
  Mona Sjöberg
86
27
23,6