TT-golf 2019-08-13

Slinga: röd-gul
Antal deltagare: 28
Antal pristagare: 7

1
  Christer Nilsson 
66
18
17,1
  Sänkning
2
  Christer Karlsson 
67
22
21
  Sänkning
3
  Erik Bromberg 
68
20
19,3
  Sänkning
4
  Östen Gustafsson  
68
23
21,2
  Sänkning
5
  Mona Sjöberg
69
27
24,2
  Sänkning
6
  Ulf Salomonson
71
27
24,8

7
  Rolf Andreasson
72
7
11,1

8
  Ethel Lejon
72
18
16,4

9
  Uno Grönkvist
73
27
25

10
  Jörgen Friberg
74
15
14,9

11
  Torbjörn Frölich
74
16
15,3

12
  Kjell-Arne Svensson
74
18
16,9

13
  Mats Lindström
74
30
27,3

14
  Lennart Nineteg
75
13
13

15
  Sven Arne Svensson
75
20
18,8
  Sista 9
16
  Torsten Pettersson
75
20
23

17
  Jan Bergdahl
76
11
11,3

18
  Kerstin Persson
77
32
29,1

19
  Ingrid Löf Dahl
78
16
14,4

20
  Åse-Marie Nilsson
78
23
20,5

21
  Curt Fridlund
80
20
19

22
  Kristina Lindström
80
28
25,9

23
  Lena Wiknertz
80
34
30,8

24
  Lars-Erik Bard
81
25
25,5

25
  Jon Michelsen
82
23
21,1

26
  Boel Blücher
87
20
17,8

27
  Eivor Johansson
90
35
32

28
  Jan Sjöberg
x
x
x
  Ej sign scorekort