Tävlingsbestämmelser 2015

ANMÄLAN TILL TÄVLING

Anmälan görs i första hand på golf.se men vid bekymmer kan receptionen hjälpa er med anmälan. Anmälningstiden går normalt sett ut klockan 12:00 tre dagar innan tävlingsdagen. Startlista anslås senast klockan 18 två dagar före tävlingsdagen i klubbhuset samt på golf.se.

Anmälan till tävlingar är bindande. Startavgifterna kan variera beroende på tävling och går att se vid anmälan på informationen under respektive tävling. Gästande spelare betalar reducerad greenfee.

Avanmälan skall ske till receptionen eller tävlingsledningen. Efteranmälningar kan godtas i mån av plats, detta gäller även själva tävlingsdagen, då efter reservlista på plats. 

Anmälningsavgiften skall erläggas via min golf senast klockan 12 tre dagar innan tävling. Vid återbud efter genomförd lottning får man ej tillbaka startavgiften.

KLASSINDELNING MM.

Klubbens tävlingar är om inte annat anges i tävlingsförutsättningarna, öppna för alla aktiva handicapsatta spelare tillhörande erkänd golfklubb. Dock krävs EGA exakt tävlingshandicap för att erhålla priser i tävlingar med handicap. Tävlingar spelas över 18 hål om inte annat anges.

Eventuell klassindelning anges i tävlingsbestämmelserna för respektive tävling. 

Tävlande ansvarar själv för att korrekt handicap är registrerat i GIT.

START

 Scorekort hämtas ut i receptionen senast 30 minuter före start. Tävlande skall vara hos starten 10 minuter före utsatt starttid. När inget annat anges i tävlingsbestämmelserna spelar herrar från gul tee och damer från röd tee. Herrar, det året de fyller 75 och äldre, har rätt att spela från röd tee om så önskas.

MOBILTELEFON

Mobiltelefon skall ha ljudsignal avstängd under pågående rond vid tävlingsspel.

AVSTÅNDSMÄTARE

Avståndsmätare vars enda syfte är att mäta avstånd är normalt tillåten. Det vill säga Avståndskikare och klockor. Mobiltelefoner är ej tillåtna som avståndsmätare.

GOLFBIL

Golfbil är endast tillåten mot uppvisande av sjukintyg eller medgivande från tävlingsledningen. Golfbil är ej tillåten om banans tillstånd riskeras.

PAUS UNDER SPEL

Tävlande kan om bollen håller sin plats ta en paus på högst 5 minuter i anslutning till klubbens restaurang och kiosk. 

PRISUTDELNING

Pristagare skall vara närvarande vid prisutdelning för att erhålla pris. Pristagare kan efter anmälan till tävlingsledningen i förväg företrädas av ombud. Ej avhämtade priser tillfaller klubben. För att vara delaktig i prisbordet vid alla handicaptävlingar fodras att spelaren har EGA-exakt tävlingshandicap registrerat i GIT. Prisutdelning sker gemensamt för alla klasser om inget annat anges i tävlingsreglerna för respektive tävling.

SANKTIONER

Vid brott mot ovanstående regler utgår plikt eller annan sanktion enligt regelbokens och tävlingshandbokens bestämmelser.