TT-golfen2016-12-08

Slinga: Röd 

Antaldeltagare: 12

Antalpriser: 3

Plac

Namn

Res

Shcp

Hcp

Anmärkning

1

Rolf Andreasson

73

7

11,4

2

Boel Blücher

73

20

19,0

3

Sven Arne Svensson

74

15

19,1

4

Ethel Lejon

74

17

16,6

5

Curt Fridlund

75

14

18,6

6

Ulf Salomonson

76

16

19,9

7

Lars-Göran Sohlberg

78

5

9,7

8

Charlie Larsson

78

21

25,0

9

Lennart Nineteg

79

8

12,8

Sista 9

10

Hans-Inge Larsson

79

8

12,1

11

Christer Nilsson

82

14

17,9

12

Göran Nilsson

85

11

15,0