TT-golfen2016-12-06

Slinga: Röd 

Antaldeltagare: 15

Antalpriser: 3

Plac

Namn

Res

Shcp

Hcp

Anmärkning

1

Sven Arne Svensson

71

15

19,1

2

Mona Sjöberg

71

27

25,8

3

Jan Sjöberg

73

12

16,2

4

Inge Gamming

74

9

13,7

5

Boel Blücher

74

20

19,0

6

Nils-Anders Nilsson

76

9

13,5

7

Ulf Salomonson

76

15

19,8

8

Mariann Nilsson

77

26

25,1

Sista 9

9

Margareta Wiedesheim

77

26

24,9

10

Östen Gustafsson

78

20

24,1

11

Lars-Göran Sohlberg

79

5

9,5

12

Hans-Inge Larsson

80

8

12,0

13

Kjell-Arne Svensson

80

12

16,5

14

Erik Bromberg

83

13

17,8

15

Stig Singheimer

83

17

21,0