TT-golfen2016-11-29 Vintergolf

Slinga: Röd 

Antaldeltagare: 20

Antalpriser: 5 

Plac

Namn

Res

Shcp

Hcp

Anmärkning

1

Hans-Inge Larsson

69

8

12,3

Sänkning

2

Boel Blücher

70

20

18,9

3

Sven Arne Svensson

73

15

19,1

4

Rolf Andreasson

74

7

11,2

5

Jan Sjöberg

75

12

16,1

Sista 9

6

Kjell-Arne Svensson

75

12

16,5

7

Mariann Nilsson

75

26

25,0

8

Lars-Göran Sohlberg

76

5

9,4

9

Stig Singheimer

76

16

20,8

10

Curt Fridlund

77

14

18,5

11

Alvar Gustafsson

77

18

22,1

12

Östen Gustafsson

77

20

23,7

13

Nils-Anders Nilsson

78

9

13,4

14

Mona Sjöberg

78

26

24,4

15

Ulf Salomonson

79

15

19,7

16

Göran Nilsson

80

10

14,9

17

Olle Lejon

81

13

17,8

18

Erik Bromberg

82

13

17,7

19

Margareta Wiedesheim

82

26

24,5

20

Inge Gamming

84

9

13,5