TT-golfen 2017-01-26

Slinga: röd 

Antaldeltagare: 14

Antalpriser: 3

Plac

Namn

Res

Shcp

Hcp

Anmärkning

1

Jörgen Friberg

68

14

18,7

Sänkning

2

Ulf Salomonson

69

16

20,0

Sänkning

3

Lennart Nineteg

70

8

12,9

4

Sven Arne Svensson

70

13

17,6

5

Christer Nilsson

70

14

18,1

6

Östen Gustafsson

73

18

22,1

7

Helga Gudjonsdottir

73

23

22,2

8

Anne Pettersson

74

20

18,6

9

Hans-Inge Larsson

75

8

12,2

10

Lars-Göran Sohlberg

76

6

10,6

11

Ingemar Johansson

76

13

17,0

12

Curt Fridlund

77

14

18,2

13

Agneta Johansson

84

24

23,0

14

Kjell Santesson

84

25

29,4