TT-golfen 2017-01-24

Slinga: röd 

Antaldeltagare: 13

Antalpriser: 3

Plac

Namn

Res

Shcp

Hcp

Anmärkning

1

Curt Fridlund

69

14

18,6

Sänkning

2

Jörgen Friberg

70

14

18,7

3

Kjell Santesson

71

25

29,5

4

Christer Nilsson

72

14

18,1

5

Jan-Åke Pettersson

73

6

10,3

6

Lennart Danielsson

73

9

13,2

7

Lennart Nineteg

74

8

12,8

8

Inge Gamming

75

10

14,0

9

Sven Arne Svensson

77

13

17,5

10

Östen Gustafsson

79

18

22,0

11

Helga Gudjonsdottir

80

23

22,2

12

Charlie Larsson

83

21

25,3

13

Lars-Göran Sohlberg

85

6

10,3