TT-golfen2016-12-20

Slinga: röd 

Antaldeltagare: 10

Antalpriser: 2

Plac

Namn

Res

Shcp

Hcp

Anmärkning

1

Östen Gustafsson

64

20

24,4

Sänkning

2

Curt Fridlund

70

14

18,3

3

Ethel Lejon

70

17

16,7

4

Inge Gamming

71

9

13,8

5

Jörgen Friberg

71

15

19

6

Sven Arne Svensson

72

14

18,0

7

Olle Lejon

75

14

17,9

8

Erik Bromberg

77

14

17,9

9

Lars-Göran Sohlberg

80

5

9,9

10

Göran Nilsson

84

11

15,2

Snälla,skriv datum på era scorekort! / M-L