TT-golfen2016-10-06 KORVATÄVLINGEN

Slinga: gul-blå 

Antaldeltagare: 37

Antalpriser: Utdelade 

Plac

Namn

Res

Shcp

Hcp

Anmärkning

1

Jan-Åke Hoffert

69

24

21,5

Sänkning

2

Jan Bergdahl

71

11

10,3

Sänkning

3

Curt Fridlund

73

19

17,5

4

Boel Blücher

73

24

20,7

5

Margareta Wiedesheim

74

28

24,5

6

Helga Gudjonsdottir

75

25

21,5

7

Olle Lejon

76

21

18,7

Sista 6

8

Jörgen Friberg

76

21

18,0

9

Hans-Inge Larsson

78

13

12,0

10

Anne Pettersson

78

21

18,4

11

Stig Singheimer

78

23

21,7

12

Rolf Andreasson

79

12

10,9

13

Göran Nilsson

79

18

16,2

14

Agneta Johansson

79

26

22,9

15

Uno Grönkvist

79

28

24,9

16

Lennart Nineteg

80

14

12,4

17

Mona Sjöberg

80

28

24,3

18

Jan Sjöberg

81

18

16,0

19

Ulf Salomonson

81

22

19,5

20

Lars Backner

82

20

18,4

21

Börje Finnstedt

82

33

28,9

22

Ethel Lejon

83

18

15,6

23

Lars-Erik Bard

83

25

22,6

24

Arne Johansson

83

21

23,0

25

Britt Fredrikzon

83

27

23,6

26

Birger Johansson

83

22

23,7

27

Sven Arne Svensson

84

20

18,0

28

Charlotte Wiström

84

32

28,0

29

Solveig Svedberg

85

25

21,7

30

Mariann Nilsson

85

30

26,6

31

Gudrun Jönne

85

38

34,2

32

Kjell Santesson

86

33

29,0

33

Ingrid Eklund

86

34

30,7

34

Asta Backner

86

36

31,9

35

Alvar Gustafsson

87

20

21,8

36

Bodil Johansson

88

31

27,6

37

Margareta Svensson

Hemligt!

22

18,9