TT-golfen2016-08-02

Slinga: gul-blå 

Antaldeltagare: 24

Antalpriser: 6 

Plac

Namn

Res

Shcp

Hcp

Anmärkning

1

Jan Bergdahl

71

11

10,6

Sänkning

2

Inge Gamming

71

15

13,8

Sänkning

3

Margareta Wiedesheim

71

28

24,8

Sänkning

4

Hans-Inge Larsson

72

13

11,6

5

Curt Fridlund

72

19

16,8

6

Boel Blücher

76

23

20,2

7

Kjell Santesson

76

32

28,3

8

Rolf Andreasson

77

12

11,1

9

Jan Sjöberg

77

18

16,0

10

Christer Gustavsson

77

20

18,0

11

Lennart Nineteg

78

15

13,8

12

Mona Sjöberg

78

27

24,0

13

Gro Michelsen

78

35

31,2

14

Birger Johansson

79

22

23,6

15

Per Wiström

80

19

16,9

16

Göran Nilsson

80

20

17,6

17

Åke Dufström

82

26

23,1

18

Charlotte Wiström

82

33

28,9

19

Ingbritt Bennet

83

36

31,7

20

Jon Michelsen

84

25

22,4

21

Uno Grönkvist

88

27

24,0

22

Eivor Johansson

88

36

31,9

23

Lars Lundblad

88

38

29,2

24

Lena Wiknertz

100

35

31,1