TT-golfen2016-07-28

Slinga: gul-blå 

Antaldeltagare: 23

Antalpriser: 5

Plac

Namn

Res

Shcp

Hcp

Anmärkning

1

Stig Singheimer

69

20

21,8

Sänkning

2

Ethel Lejon

71

21

18,0

Sänkning

3

Per Wiström

73

19

16,8

4

Rolf Andreasson

75

12

11,0

5

Jon Michelsen

75

25

22,2

6

Kjell Santesson

75

32

28,3

7

Uno Grönkvist

76

27

24,0

8

Olle Lejon

77

21

18,7

9

Lars-Erik Bard

77

25

22,5

10

Birger Johansson

77

22

23,6

11

Inger Ottosson

77

31

27,8

12

Ulf Salomonson

78

22

19,5

13

Ingbritt Bennet

78

36

31,7

14

Göran Nilsson

80

19

17,5

15

Hans-Inge Larsson

81

13

11,5

16

Margareta Wiedesheim

83

28

24,8

17

Östen Gustafsson

83

29

26,2

18

Gudrun Jönne

86

38

34,1

19

Boel Blücher

87

23

20,6

20

Gro Michelsen

88

35

?

21

Curt Fridlund

89

19

16,7

22

Lena Wiknertz

89

35

31,1

23

Lena Kirkegaard

Brutit