TT-golfen2016-08-25 Ingår i MTT-mästerskapet

Slinga: röd-gul 

Antaldeltagare: 21

Antalpriser: 5 

Plac

Namn

Res

Shcp

Hcp

Anmärkning

1

Charlotte Wiström

70

32

29,0

Sänkning

2

Lars Backner

71

19

18,2

3

Birger Johansson

72

21

23,9

4

Göran Nilsson

74

16

15,7

MTT-mästare 2016.

Grattis!

5

Rolf Andreasson

75

10

10,3

6

Anne Pettersson

75

20

18,3

7

Per Wiström

76

18

17,0

8

Kurth Augustson

76

24

22,3

9

Inger Ottosson

77

29

26,1

10

Hans-Inge Larsson

79

12

11,9

11

Curt Fridlund

79

18

17,1

12

Sven Arne Svensson

80

18

17,2

13

Uno Grönkvist

80

26

24,2

14

Lennart Nineteg

81

13

13,0

15

Mariann Nilsson

81

29

26,2

16

Olle Lejon

82

20

18,9

17

Boel Blücher

82

23

20,4

18

Margareta Svensson

83

20

18,3

19

Lars-Erik Bard

84

24

22,5

20

Margareta Wiedesheim

88

27

24,7

21

Gro Michelsen

94

34

31,5