TT-golfen2016-09-22

Slinga: gul-blå 

Antaldeltagare: 22

Antalpriser: 5 

Plac

Namn

Res

Shcp

Hcp

Anmärkning

1

Hans-Inge Larsson

71

13

12,2

Sänkning

2

Mona Sjöberg

73

28

24,3

3

Jan Sjöberg

78

17

15,8

4

Rolf Andreasson

79

12

11,0

5

Sven Arne Svensson

79

20

17,7

6

Ulf Salomonson

79

22

19,4

7

Östen Gustafsson

79

29

25,8

Sista 6

8

Margareta Wiedesheim

79

29

25,2

9

Lennart Nineteg

80

15

13,3

10

Stig Singheimer

80

19

20,7

11

Alvar Gustafsson

80

20

21,7

12

Kjell Santesson

80

33

28,9

13

Birger Johansson

81

22

23,4

14

Agneta Johansson

81

26

22,7

15

Mariann Nilsson

81

31

27,1

16

Gro Michelsen

81

34

30,3

17

Jon Michelsen

82

23

20,2

18

Lars-Erik Bard

83

25

22,6

19

Uno Grönkvist

83

28

24,8

20

Göran Nilsson

84

18

16,0

21

Solveig Svedberg

84

24

21,4

Sista 9

22

Boel Blücher

84

24

20,7