TT-golfen2016-08-23

Slinga: gul-blå 

Antaldeltagare: 13

Antalpriser: 3 

Plac

Namn

Res

Shcp

Hcp

Anmärkning

1

Lennart Nineteg

69

15

13,9

Sänkning

2

Kjell Santesson

78

32

28,7

3

Birger Johansson

79

22

23,9

4

Olle Lejon

80

21

18,8

5

Ulf Salomonson

81

21

19,1

6

Jörgen Friberg

81

23

20,3

7

Göran Nilsson

82

17

15,6

8

Rolf Andreasson

85

11

10,2

9

Inge Gamming

86

14

12,9

10

Östen Gustafsson

89

29

25,2

11

Lars Lundblad

89

32

28,5

12

Eivor Johansson

89

36

31,8

13

Maj-Lis Petersson

91

17

14,7