M-golfen2016-05-09

Slinga: röd 

Antaldeltagare: 42

Antalpriser: 8 

Plac

Namn

Res

Shcp

Hcp

Anmärkning

1

Kenneth Svensson

21

16

32,7

Sänkning

2

Margareta Svensson

19

10

19,2

Sänkning

3

Kristina Lindström

19

16

30,4

Sänkning

4

Jon Michelsen

18

10

21,5

5

Lars-Erik Bard

18

11

22,2

6

Siv Westberg

18

13

24,7

7

Inger Persson

18

14

25,3

8

Inger Ottosson

18

15

28,4

9

Alvar Gustafsson

17

9

21,2

10

Jan-Åke Hoffert

17

11

20,9

11

Christer Odermalm

17

12

24,9

12

Bodil Gustavsson

17

17

31,4

13

Ingrid Eklund

17

18

31,2

14

Solveig Svedberg

16

11

20,1

15

Bertil Gren

15

11

19,3

Sista 3

16

Erna Götesson

15

11

20,01

Sista 3

17

Alf Gunnarsson

15

11

22,7

18

Mats Johansson

15

12

24,2

19

Sven-Göran Persson

15

13

26,4

20

Anita Finnstedt

15

14

26,4

21

Hans Gunnarsson

15

15

30,5

22

Ingemar Tengelin

15

17

?

23

Gro Michelsen

15

18

34,2

24

Christer Gustavsson

14

8

16,8

25

Ove Olsson

14

10

?

26

Lars Backner

13

7

18,7

27

Bengt-Erik Johansson

13

9

18,4

28

Gudrun Jönne

13

19

35,1

29

Ingemar Sandehov

12

11

25,7

30

Boel Blücher

12

12

23,1

31

Bodil Johansson

12

15

27,6

32

Torbjörn Johansson

11

8

15,0

33

Jörgen Friberg

11

9

19,5

34

Arne Johansson

10

11

22,3

35

Mariann Nilsson

10

13

24,2

36

Stina Johansson

10

16

30,3

37

Asta Backner

10

17

32,2

38

Monica Hansson

10

19

34,6

39

Eivor Collin

9

10

18,1

40

Lars Lundblad

7

14

28,2

41

Lilian Johansson

7

15

27,5

42

Gun Johansson

6

18

32,0