MTT-GOLFmästerskap & vandringspris

För att få deltaga i denna tävling måste Du spelat i MTT-golfen minst 8 gånger under säsongen.   

Damer och Herrar spelar i samma klass.

Den som har lägsta sammanlagda placering (måndag + torsdag) är årets MTT-MÄSTARE.

Alltså  MÄSTERSKAPET består av två deltävlingar.

Årets MTT-mästare får inteckning i vandringspriset. Den som vunnit vandringspriset tre gånger,

oavsett följd, behåller priset för alltid.

På måndagsgolfen noterar Du både  POÄNGBOGEY-RESULTAT och   SLAGGOLF-RESULTAT netto

Torsdagsgolfen är som vanligt en slaggolftävling  netto.

Särskiljning:  Om flera har samma platssiffra vinner den som har bästa nettoresultatet på torsdagstävlingen.

Om flera har lika resultat/platssiffra efter torsdagsgolfen vinner den som har lägst antal slag sista 9,6,3 eller sista.

Om det fortfarande är lika resultat vinner den som har bästa placeringen  på måndagens  poängbogey.


 

Tävlingsledningen