Aktivitetslista 2019

Tryck här för utskriftsvänlig version av aktivitetslistan.

 

 

 

Bestämmelser för medverkan i Ringenäs GK:s Seniorers Måndags-, Tisdags- och Torsdagsgolf.

 

Alla 55+, oavsett klubbtillhörighet, som är anslutna till SGF, är välkomna att vara med i våra tävlingar/aktiviteter.

OBS att vi alltid spelar tävlingsronder vilket innebär att höjning och sänkning skall göras enligt de regler och bestämmelser som finns för detta, gäller både 9 och 18-håls-ronder.

Tävlingarna genomförs som poängbogey 9-hålstävling på måndagar samt slaggolftävlingar i olika spelformer på tisdagar och torsdagar.

 

OBS! Helgdagar och utflyktsdagar ingen MTT-golf!

 

För att vara med på våra subventionerade tävlingar/resor m.m. måste Du deltagit, fram till första tävlingen, resan, scramble/grillfesten, minst två gånger. Till resor/tävlingar/träffar därefter, sammanlagt fem gånger. Har Du inte kunnat detta gäller full betalning.

Anmälningar görs på plats hos dagens tävlingsledare. Anmälningstiderna är, förutom när det gäller speciella tävlingar med föranmälan, angivna på vår hemsida. Anmälningstider kan förändras p.g.a. olika omständigheter vilket anges på vår hemsida när detta  är aktuellt. KOLLA!

För ”speciella” tävlingar gäller de bestämmelser som finns angivna på anmälningslistan.

När förändringar sker skickas mail till dem som lämnat sin e-mailadress till Maj-Lis Petersson, tel.nr. 035-30445, majlis.petersson@telia.com eller Olle Lejon, tel.nr. 0733224100, ethel.olle@yahoo.se och det kommer också på vår hemsida.

Du skall göra så här: 

-Skriv ditt scorekort med namn, golf-ID, datum, hcp och spelhcp på gällande bana. 

- Lämna kortet till dagens tävlingsledare samtidigt som du lämnar 20:-an! 

- Vänta på lottningen, kolla vem du skall gå med. 

- Efter tävlingen signerar du ditt scorekort och gör ev. förändring i ditt hcp tillsammans med din markör, därefter lämnar du in ditt scorekort på anvisad plats. Skriv även Ditt golf-ID på ”markörplatsen”.

OBS! TT-golfen har 10 starttider från kl.07.20-08.50. Vi kan gå ut i tre- eller fyrbollar. Normalt lottas de som anmält sig först, i de första bollarna och efter hand man anmäler sig blir man inlottad i efterföljande bollar.

OBS! Detta innebär att om Du kommer sent riskerar Du att inte komma med bland de 10 bollarna. Störst är risken från mitten av juni – mitten av augusti.

Tävlings-och aktivitetslista för hela året finns uppsatt i korridoren i klubbhuset, finns också på vår hemsida. KOLLA!

Ev. frågor om ovanstående kan göras till Boel Blücher 0705-729981.

Seniorkommittén                                                                                                                         2018.02.15