Galleri 2017

Göran N i struligt läge. / foto Ethel L


De flesta av deltagarna vid KORVATÄVLINGEN.

Thomas informerar inför faddervandringarna.

Anmälan hos tävlingsledningen.

Kommittémöte

Regelkurs i mars 2017.