Manual för faddrar


Nedan följer en check lista för Dig som är ansvarig ledare under spelomgången. 


1. Kom cirka 14:30. Kontrollera att startförbudskyltarna är uppsatta (om skyltarna inte är framme finns de i receptionen). Finns det risk för åska - låna gastutan och meddela alla att spelets avbryts om de hör en lång signal.


2. Hämta startlista i receptionen. Där ser ni hur många deltagare de är och vilken bana de ska spela (30 bana, 50 bana, 100 bana, spel på 9-hålsbanan eller tävling).


3. Utse vilka ledare som ska med vilka bollar samt gå med bort till 30 och 50 bana.


4. Vid spel på 30 och 50 bana går en ledare med och visar föräldrarna vart banorna är och delar ut scorekort för de olika banorna. Scorekort finns att hämta i receptionen och på dessa scorekort står det vilka regler det är som gäller.

Därefter tar föräldrarna med barnen på banan och ledaren är kvar en halvtimme om det skulle uppstå några frågor (om du inte har svar, notera frågorna och lämna dem tillsammans med scorekorten efterspelet).


5. Kontrollera att startförbudet (från 14:50) efterlevs. Många försöker smita ut i sista sekund vilket leder till förseningar.


6. Fadderronderna sker från 100 banan där scorekort finns att hämta i receptionen. Regler och vad som gäller, för att klara banan, står på scorekortet.


7. Ledarnas uppgifter på banan är att speltempot efterlevs, hjälpa till med regelproblem som kan uppstå samt att stämma av att resultatet på hålet är korrekt ifyllt.


8. Efter spel lämnas scorekort i receptionen.


Tänk på att er främsta uppgift är att se till så att barnen trivs på banan, ni behöver inte agera tränare genom att hjälpa till med barnens teknik. Hjälp istället till med speltempo, banvård, hänsyn, kamratskap, säkerhet och uppmuntra barnen till att göra sitt bästa. Nämn för dem att fråga deras tränare om det är något de vill utveckla.


Spelordning Tävlingsklass hcp 0 – 36 (spel från gul resp. röd tee)
Träningsgrupp killar hcp 0 – 54 (spel från röd eller 150 pinnen)
Träningsgrupp tjejer hcp 0-54 (spel från röd eller 150 pinnen)
Träningsgrupp nybörjare hcp 99 (spel från 150 pinnen) OBS! Spelar bara 3-5 hål.

Spelform Alla klasser spelar poängbogey. Tävlingsklasserna plus dem under 36 som använder sig som vanligt av slopetabellen. För hcp justering för de med hcp över 37 se förklaring:
Titta i slopetabellen efter antal slag för HCP 36,0. 
Exempel från röd tee: Tjejer med HCP 36,0 får 39 slag (d v s 36+3) och killar med HCP 36,0 får 34 slag (d v s 36-2). Tjejer med klubbhandicap 54 får då 57 slag (54+3) medan motsvarande kille får 52 slag (54-2). Lägg till eller dra bort slag precis som om du hade 36,0, fast i förhållande till din klubbhandicap.

Byte av tee Om en spelare som spelar från 150 eller röd (kille) tee får 18 poäng ska de nästa spelomgång flytta ett steg bakåt (från röd tee till gul, från 150 till röd tee osv).

Redovisning Efter varje spelomgång samlas scorekorten in (resultatet kan ni ge till spelarna, men det är ingen prisutdelning vid varje speltillfälle) och lämnas sedan in till shopen, där Thomas tar hand om dem. Lämna även startlistorna. Prisutdelning sker på avslutningen i höst.

Frågor? Ring Thomas Lindström 0708 – 58 44 33 eller mail thomas.pro@ringenasgk.se