TÄVLINGSINFORMATION

Ringenäs GK ser tävlingsverksamheten på såväl bredd- som elitområdet som en prioriterad verksamhet och vill därför underlätta tävlande på lämpliga nivåer för juniorspelare.

 
 
 

Ersättningsreglerna har setts över inför säsongen 2023, här är information och formulär för ansökan:

Ersättningsunderlag Junior 2023

Ersättningsunderlag Senior 2023

Ansökan om tävlingsersättning 2023

Ansökan om extraordinärt stöd 2023