KNATTE, JUNIOR & ELIT

VÄLKOMMEN TILL KNATTE, JUNIOR & ELIT PÅ RINGENÄS GK

Ringenäs GK:s ungdomsverksamhet ska byggas på bredden där vi både kan ställa nybörjaren och elitspelaren i centrum. Vi ska ta tillvara klubbens förmågor och sträva efter att sätta Ringenäs golfklubb på golfkartan som en klubb med en bra och genomtänkt verksamhet från knatte till elitspelare. Verksamheten ska utöver att fostra duktiga golfspelare även bidra till en social och individuell utveckling hos våra deltagare. Vi ska satsa på kvalitet samtidigt som vi ska kunna erbjuda så många av klubbens knattar och juniorer som möjligt en plats i den organiserade träningen. 

 

Ledord i knatte- och juniorverksamheterna.

På Ringenäs GK ska golfutvecklarna ihop med ledarna se till att träningen genomsyras av ett helhetstänkande samt följer ledorden: Se alla, Utveckling och Kamratskap.

 

Delarna i helheten är: 

Rörelse (teknik), Kropp (fysik/motorik), Spel (förståelse/taktik), Kost, Tanke och rätt utrustning.

 

Det är också golfutvecklarnas ansvar att se till att alla som deltar i träningsverksamheten hamnar i för dem rätt grupp och undervisas på en anpassad nivå.