Bestämmelser för medverkan i Ringenäs GK:s Seniorers Måndags-Tisdags- och Torsdagsgolf.

Alla 55+ oavsett klubbtillhörighet, som är anslutna till SGF, är välkomna att vara med i våra tävlingar/aktiviteter.

OBS! att vi alltid spelar tävlingsronder vilket innebär att höjning och sänkning skall göras enligt de regler och
bestämmelser som finns för detta, alltså samma dag med tanke på det nya hcp-systemet, 
gäller både 9- och 18-håls-ronder.

Tävlingarna genomförs som poängbogey 9-hålstävling på måndagar samt
slaggolftävlingar, 18 hål, i olika spelformer på tisdagar och torsdagar.

OBS!  Helgdagar  och  utflyktsdagar  ingen MTT-golf!

Anmälningar görs på plats hos dagens tävlingsledare. Anmälningstiderna är, förutom när det gäller speciella tävlingar med föranmälan, angivna på vår hemsida. Anmälningstider kan förändras p.g.a. olika omständigheter vilket anges på vår hemsida, www.rigk.se/medlem/seniorer/aktuellt, KOLLA!

För "speciella" tävlingar gäller de bestämmelser som finns angivna på anmälningslistan.

När förändringar sker skickas mail till dem som lämnat sin e-mailadress till Olle Lejon, tel.nr 0733-224100,
ethel.olle@yahoo.se eller Lennart Nineteg, mttgolfare@gmail.com, och det kommer också på vår hemsida. 

Du skall göra så här:
- Skriv ditt scorekort med namn, M el TT, datum, hcp, spelhcp och från vilken Tee på gällande slinga.
- Vänta på lottning och kolla vem du skall gå med samt byt kort med din spelpartner.
- Efter tävlingen kontrollerar ni  scoren på varje hål och summerar samt signerar, därefter lämnar du ditt scorekort i brevlådan samt registrera på min golf.

OBS!  Spelaren ansvarar för hcp, spelhcp, score och summa.  Markören ansvarar för scoren på varje hål.

TT-golfen har 8 starttider och M-golfen har 10 starttider, se hemsidan www.rigk.se/medlem/ seniorer/aktuellt.
Vi går ut i tre- eller fyrbollar.

Tävlings- och aktivitetslista för hela året finns uppsatt i korridoren i klubbhuset, finns också på vår hemsida. KOLLA!

Ev. frågor om ovanstående kan göras till Boel Blücher 0705-729981.

Seniorkommittén

                                                                                                                                                          2021-09-02