2021-09-13

Blå slinga 4 damer o 9 herrar
PLACERING  RESULTAT  SCHP  HCP 
1   Mats Johansson  21 p  13  28,1   glöm ej registrera
2   Jan-Åke Hoffet  21  13  28,0         "
3   Göran Nilsson  20  12  22,3         " 
4   Sonny Andersson  19  11  24,5          "
5    Lennart Nineteg 16   7 18,5
6   Kerstin Persson 16  17  32,8 
7   Margareta Sensson  15  12  22,8 
8   Hans Larsson  14   7  17,5 
9   Curt Fridlund  13   7  18,4 
10 Jon Michelsen  11  11  22,7 
11 Wivan Henricson  11  16  29,5 
12 Lilian Johansson   9  19  35,8 
13 Pär Andersson   8