PolicyS

_________________________________________________________________________________________________________

MEDLEMMAR

Sjukdom och skada 

Medlem som innan 1:a april blir skadad eller sjuk på sådant sätt att det omöjliggör golfspel får sitt medlemskap uppskjutet 1 år mot en kostnad motsvarande passivt medlemskap. Medlemskapet i GIT aktiveras till ett passivt medlemskap från och med den dag ni skriftligt anmält detta till klubben och senast 30 dagar efter påkommen skada. Pengarna som är möjliga att få tillbaks är skillnaden mellan den redan betalda spelrättsavgiften och passivt medlemskap. Observera att det endast är spelrättsavgiften som berörs. 

Medlem som innan 1:a juli blir skadad eller sjuk på sådant sätt att det omöjliggör golfspel, får sin spelrättsavgift reducerad med 50% till nästkommande år. Medlemskapet i GIT aktiveras till ett passivt medlemskap från och med den dag ni skriftligt anmält detta till klubben och senast 30 dagar efter påkommen skada. Om 10 rundor redan spelats innan 1:a juli så anses medlemsavgiften vara förbrukad och ingen kompensation görs. 

Medlem som efter 1:a juli blir skadad eller sjuk på sådant sätt att det omöjliggör golfspel får ingen kompensation.

Den medlem som vill åberopa denna policy skall skriftligen meddela klubbens kansli senast 30 dagar efter skadan efter sjukdomen uppstått. Begäran skall styrkas med läkarintyg eller motsvarande. 

Vid skada ber vi er först att kontakta Folksam med Ringenäs som referens* 

*Årsavgiftsförsäkring från Folksam
Ersättning lämnas för den del av årsavgiften som medlem inte kan utnyttja på grund av plötslig och oväntad olycksfallsskada. En olycksfallsskada är en kroppsskada som du drabbats av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Skadan ska inträffa efter det att årsavgiften är inbetald till golfklubben. Försäkringen ersätter månadsvis ej utnyttjad årsavgift. Försäkringen har 30 dagar karens och högsta ersättning är 8 500 kronor per skada och år.  

_________________________________________________________________________________________________________