Värva en vän till Ringenäs

 
Du som är medlem på Ringenäs kan rekommendera en vän att bli medlem här och erhålla ett presentkort för valfritt köp i shopen eller restaurangen. För värvning av en senior A-medlem eller senior B-medlem får du 1000:- och för värvning av en junior eller 9-hålsmedlem får du 500:-.    

Din vän uppger att det är du som rekommenderat Ringenäs när han eller hon tecknar medlemskap. Då skapar vi ett presentkort i ditt namn i receptionen.