Regel- & Handicapkommittén

Gunnar Nilsson - Ordförande
Boel Blücher
Gunilla Björkman
Sara Högdin

Regel & Handicapkommitténs uppgifter:

 • informera medlemmar om golf- & hcp-regler
 • arrangera regelutbildningar/träffar
 • följa de hcp-direktiv och regler som kommer från HGDF och SGF
 • under året genomföra en årlig hcp-revision för alla medlemmar
 • hantera de önskemål om hcp-ändringar som kommer från enskilda medlemmar
 • långsiktigt arbeta för att så många medlemmar som möjligt får EGA exakt tävlings-hcp
 • varje år se över de lokala reglerna för Ringenäs GK
 • långsiktigt verka för att öka regelkunskapen bland medlemmarna
 • verka för kortare rondtider och säker golf
 • verka för att medlemmarna har ett rättvisande HCP vilket gör golfen roligare
 • bistå klubben vid disciplinärenden