Påminnelse om årsmöte
 
 
Onsdag nästa vecka!

Vi vill härmed påminna om klubbens årsmöte onsdag 11 februari 2015

med start kl 19.00.

 

Plats : Staffansalen, Församlingshemmet vid Söndrums kyrka. 

 

Kallelse med handlingar inför mötet har tidigare utsänts såväl som

postförsändelse som via e-post. Handlingarna i sin helhet finns också

tillgängliga på hemsidan.

Styrelsens förslag till årsmötet gällande ”Ledarguide för Ringenäs GK” finner

Ni på hemsidan under fliken ”Junior & Elit”.

 

Varmt välkomna!

 

För styrelsen för Ringenäs GK

Leif Haraldson, ordf

 
Avregistrera mig från nyhetsbrevet