Ordförande önskar God Jul!
 

Först får jag be om ursäkt för gårdagens tomma mail, det var min groda.

Jag kan passa på att nämna att medlemsmatrikeln nu ligger på hemsidan. Här kommer Leifs brev. Mvh Göran

 

God Jul och ett Gott Nytt Golfår 2015

Styrelsen för Ringenäs GK vill önska Er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Vi vill samtidigt rikta ett stort tack till alla Er som på olika sätt bidragit till att också 2014 års verksamhet kunnat genomföras på ett mycket bra sätt. Mer om detta kommer Ni att kunna läsa i kommande verksamhetsberättelse.

Vi vill också redan nu meddela att kommande årsmöte kommer att hållas onsdag 11 februari 2015 kl 19.00.

Plats: Staffansalen, Söndrums församlingshem. 

Kallelse och handlingar kommer att utsändas på sedvanligt sätt.

Med tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt Golfår 2015!

För styrelsen för Ringenäs GK

Leif Haraldson, ordförande

Nytt Spelrättsavtal Klart !

I november månad signerades ett femårigt spelrättsavtal mellan

Ringenäs GK och Ringenäs Golf AB. Förhandlingarna, som lett

fram till avtalet, har förts i en god anda mellan parterna.

Mer information om det nya avtalet finns i bifogade dokument.

Det nya avtalet präglas bl a av ett utvecklat samarbete mellan parterna

inte minst när det gäller medlemsvård. Även rekrytering av nya

 medlemmar är ett ansvar och en uppgift för parterna gemensamt.

Bolaget har, vad gäller rekrytering, redan informerat om att de

medlemmar som rekryterar en ny medlem till klubben också deltar i ett

 särskilt lotteri som sponsras av Bolaget.

Styrelsens förhoppning är att avtalet ska uppfattas positivt av klubbens

 medlemmar och stödja en fortsatt god utveckling av såväl klubb som

 anläggning.

För styrelsen för Ringenäs GK

Leif Haraldson, ordförande

Spelrättsavtal 1/1 2015 – 31/12 2019

Klubben och Bolaget har under året arbetat på att uppdatera spelrättsavtalet som reglerar Medlemmarnas och Klubbens mellanhavanden med Bolaget. Arbetet har skett i god anda och resultatet har blivit ett 5 årsavtal (säsongerna 2015-2019) med en enklare och tydligare struktur än tidigare.

Ur medlemmarnas perspektiv kommer den årliga uppräkningstakten i avgiften att justeras ner från tidigare 3,4% till 2,9% samt tidigare uppdelning i olika juniorkategorier efter ålder förenklas. Då Bolaget föreskickat att betydande resurser framöver kommer att investeras i att höja kvalitén ytterligare på golfbanan bidrar på detta sätt medlemmarna till att skapa fortsatt ekonomisk stabilitet till Bolaget att förverkliga detta, även om takten i avgiftsuppräkningen minskats. Dessutom finns det nu en skrivning i avtalet om en gemensam ambition mellan Klubb och Bolag att innehållet i och totalkostnaden för spelrätt och medlemskap på Ringenäs ska ligga på en konkurrenskraftig nivå i närområdet, så att vi inte hamnar snett utan är fortsatt attraktiva för gamla och nya medlemmar. Gamla uppskattade medlemsförmåner som fria bollar på rangen, Hallandsgreenfee och gratis träningstider finns kvar också i nya avtalet medan den gamla förmånen med en låg generell rabatt för medlemmars inköp i shopen (5%) förändras till att Bolaget kommer att ge riktade rabattkupongerbjudanden till medlemmarna på säsongsmässigt attraktiva delar av sortimentet.

Relationen mellan Klubb och Bolag förenklas också radikalt i nya spelrättsavtalet då tidigare kostnader som Klubben åsamkats för greenfee-kostnader för gästande spelare i externtävlingsverksamhet relaterat till HGDF och SGF tävlingar på Ringenäs samt kostnader för gästande junior enligt HGDF avtal nu helt försvinner. Dessa kostnadsbesparingar planeras nu istället att återinvesteras i Junior och Elitverksamheten i Klubben tillsammans med en avsiktsförklaring genom vilken Bolaget blir en mycket tydligare direkt sponsor och garant av denna verksamhet inför den stora satsning som planeras inför 2015. Med tanke på de fantastiska framgånger Klubben har haft under 2014 inom Junior- och Elitverksamheten och de extra kostnader som detta inneburit, känns det fantastiskt bra att tillsammans, Klubb och Bolag, kunna blicka in mot en ännu ambitiösare satsning kommande säsong, utan samma risk för budgetöverdrag i Klubben.

En gemensam kommitté mellan Bolag och Klubb kommer att skapas för att förverkliga ambitionerna i dessa delar vilket Juniorkommittéen kommer att presentera närmare framöver. Idag är det få medlemmar som märker någon skillnad mellan Bolag och Klubb och ambitionen är att skillnaden ska bli ännu mindre framöver genom det utvecklade samarbetet. Idéerna som Klubbstyrelsen skickade med förhandlingsgruppen om att skapa ett längre och mer tydligt avtal mellan Klubb och Bolag som säkerställer medlemmarnas tillgång till en anläggning som utvecklas till ekonomiskt försvarbara kostnader ansågs tillfredställda och nya avtalet undertecknades vid ett gemensamt möte mellan Klubb- och Bolagsrepresentanter i mitten på november.

Ringenäs i december 2014

Styrelsen

 
Avregistrera mig från nyhetsbrevet