Årsmöte 7 februari 2018 - TYLEBÄCK!

Ser mailet konstigt ut? Läs webbversionen av nyhetsbrevet här
Årsmöte 7 februari 2018 - TYLEBÄCK!
Byte av plats!

Klubbstyrelsen vill göra dig uppmärksam på att ett byte av plats har skett! 


Årsmötet kommer äga rum på Tylebäck Hotell och Konferens istället för på Ringenäs, då vi beräknar att uppslutningen är så pass stor att vi behöver en större lokal. Samma tider gäller som i tidigare kallelse.


KALLELSE

Medlemmarna i Ringenäs Golfklubb kallas härmed till årsmöte på Tylebäck Hotell och Konferens, onsdagen den 7 februari 2018, kl. 18.00. 


Mötet kommer att inledas med prisutdelning vad avser KM samt en genomgång av medlemsenkäten, genomförd hösten 2017. Det officiella årsmötet beräknas starta kl. 19.00.


Varmt välkommen! 


 Verksamhetsberättelse 2017

Golfutveckling
Klicka här för att läsa mer om vår verksamhet inom golfutveckling.

hotell
Klicka här för att läsa mer om vårt hotell.
Restaurangen
Klicka här för att läsa om vår restaurang.