FRISKVÅRDSBIDRAG

____________________________________


Högsta förvaltningsdomstolen har nu avgjort frågan avseende om golfspel kan utgöra friskvård och Skatteverket har tolkat domstolens beslut extensivt. Detta innebär att mycket av den verksamhet som bedrivs på golfklubbar runt om i vårt land kan utgöra underlag för friskvårdsbidrag.


 

Skatteverkets tolkning

”Så länge en förmån i form av friskvårdsbidrag är av ett mindre värde, 5000 kr, ska det betraktas som en skattefri förmån. Det innebär t.ex. att den som spelar golf eller tar lektioner på ridskola kan använda friskvårdsbidrag till det." Pia Blank Thörnroos, jurist, Skatteverket

 

Detta innebär att till exempel golfutveckling, spelrättsavgifter, rangekort och greenfee utgör underlag för friskvårdsbidrag. Tävlingsavgifter, redskap (såsom golfutrustning) och medlemsavgifter utgör inte underlag för friskvårdsbidrag.


 

Arbetsgivaren avgör

Att Skatteverket anser golfen som friskvård innebär inte att din arbetsgivare automatiskt gör det. Kontrollera vilka regler som gäller för din anställning och huruvida arbetsgivaren godkänner golf som friskvård.


 

Vad kan klassas som friskvård på Ringenäs?

  • Spelrättsavgift: Dvs. den del av medlemsavgiften som benämns "årsavgift" hos oss är spelarrättsavgiften vilken därmed är underlag för friskvårdsbidrag. Titta gärna på din egen faktura så ser du uppdelningen.
  • Golfutveckling: Utvecklingskortet, passgolf, nybörjarkurser och privata lektioner utgör också underlag för friskvårdsbidrag så länge kostnaden inte överstiger 1000 kr/tillfälle. 

Greenfee som erläggs av t.ex. av B, C, eller 9-hålsmedlemmar utgör också underlag för friskvårdsbidrag.

 

Observera

Tolkningen av domen i Högsta förvaltningsdomstolen är relativt färsk och vi hoppas att Skatteverket gör ett mer klargörande ställningstagande avseende vad som utgör skattefri friskvård inom en snar framtid.

 

Läs gärna mer på www.golf.se och www.skatteverket.se