Matrikel

För att logga in använder du samma inloggningsuppgifter som när du loggar in på "min golf".

Användarnamn är ditt golf-ID

(Du kan ha ändrat lösenordet i "min golf" i så fall använder du ditt nya.)

När du fyllt i dina inloggningsuppgifter klickar du på "logga in"