Tävlingskommittén

 
Jan Bengtson
jesinajan@telia.com
(Sammankallande)

 
 

 

Tävlingskommitténs uppgifter:

  • ansvarar för klubbtävlingar.
  • ansvarar för klubbens ålders seriespel som arrangeras av Hallands Golfförbund.
  • ansvarar för att klubben har utbildade tävlingsledare och funktionärer.