Utvecklingskommittén

Utvecklingskommittén ansvarar för utvecklings- och utbildningsfrågor samt sköter föreningens kontakter med kommunen. I styrelsen representerar Utvecklingskommittén (UK) även Regel- och handicapkommittén och Bankommittén. 

Kommittéansvarig: