Bankommittén

Uno Petersson
 
Kenneth Banelind
 
Mikael Hjerp
 
Sofie Widal
 
Peter Franzén
 

 

Vårt övergripande mål är att erbjuda medlemmar och gäster golfspel på intressanta och välskötta banor. Det natursköna läget i Ringenäs skall utnyttjas för att skapa en totalupplevelse för såväl medlemmar som gäster.

För att nå detta mål inriktar vi oss på:
  • Säkerhet för spelare och banpersonal.
  • Banlayoutens spelstrategiska karaktär.
  • Vidmakthålla en hög skötselstandard på samtliga spelytor.
  • Förbättra naturupplevelsen.
  • Ta till oss synpunkter från medlemmar och gäster.
  • Ansvara för att det finns ordningsföreskrifter och lokala regler
Vi brukar ha möte fyra gånger om året. Bankommittén har en rådgivande funktion. Beslut om större investeringar tas av ägarna (Ringenäs Golf AB). De beslut som fattas om förändringar eller om det är något annat som berör banans skötsel meddelas medlemmarna via mail eller på klubbens hemsida.
Har du som medlem eller gäst några idéer eller synpunkter på banan får du gärna kontakta något av oss.