M-golfen 2019-04-08

Slinga: röd
Antal deltagare: 14
Antal pristagare: 3

Plac

Namn

Res

Shcp

Hcp

Anmärkning

1

Jan Sjöberg

19

8

14,5

Sänkning

2

Mariann Nilsson

18

14

25,4

3

Boel Blücher

17

11

20,6

4

Bert Johansson

16

5

13

5

Margaret Svensson

16

10

18,3

6

Erik Bromberg

15

9

19,6

7

Mona Sjöberg

15

13

23,6

8

Östen Gustafsson

14

11

22,2

Sista 6

9

Jan-Åke Hoffert

14

11

22,5

10

Mats Johansson

13

10

24,3

11

Gudrun Jönne

13

17

32,5

12

Marianne Palmqvist

12

11

20,4

13

Curt Fridlund

11

9

18,6

14

Eva Johansson

11

15

28,7