M-golfen 2018-09-24

Slinga: gul
Antal deltagare: 15
Antal pristagare: 3

Plac
 Namn
 Res
 Shcp
 Hcp
 Anmärkning
1
 Östen Gustafsson
21
13
24,0
 Sänkning
2
 Lennart Nineteg
20
7
13,0
 Sänkning
3
 Jan-Åke Hoffert
18
10
22,5

4
 Curt Fridlund
16
11
18,0

5
 Margareta Svensson 
15
11
21,0

6
 Boel Blücher
14
12
20,6

7
 Mats Johansson
12
11
?

8
 Mariann Nilsson
12
14
24,3

9
 Alvar Gustafsson
11
10
22,4

10
 Mona Sjöberg
11
14
23,4

11
 Arne Hansson
11
17
30,5

12
 Inger Ottosson
10
16
27,6

13
 Jan Sjöberg
9
7
13,8

14
 Eivor Collin
9
11
18,7

15
 Eivor Johansson
6
18
32,0