M-golfen 2018-06-04

Slinga: blå
Antal deltagare: 9
Antal pristagare: 2

Plac
 Namn
 Res
 Shcp
 Hcp
 Anmärkning
1
  Bengt Tönsgård
18
11
19,6

2
  Ingegerd Eliasson
18
16
27,4

3
  Inger Ottosson
17
16
28,8

4
  Tony Nilsson
15
23
41,0

5
  Bo Eliasson
14
6
10,9

6
  Börje Finnstedt
12
17
29,0

7
  Eivor Johansson
11
18
32,0

8
  Eivor Collin
10
11
18,3

9
  Anita Finnstedt
10
16
28,3